"WE" is hét bouwtechnisch advies- en
onderzoeksbureau wat inzicht geeft!

Mobirise

De liefde voor woningen, interieur en exterieur, begon al op jonge leeftijd. Maar als jongen was ik ook geïnteresseerd in techniek. Hoe zat iets exact in elkaar en dat moest dan ook onderzocht worden. Het bouwtechnisch inspecteren is niet anders. Het exact weten hoe een woning is opgebouwd en daarom weten hoe een probleem ontstaat of is ontstaan is kunde.

Maar je bevindingen goed, mooi, compleet maar ook duidelijk/overzichtelijk rapporteren is een geheel ander vak zo is mijn ervaring. Daarom is mijn visie altijd al geweest om de rapportages in eigen beheer te ontwikkelen. De standaard applicaties bieden niet datgene wat ik zocht en daarom ben ik mij gaan verdiepen in de vormgeving van bouwtechnische rapportages.

Onze rapportages zijn anders. Niet negatief, al moet je de feiten wel benoemen, maar oplossingsgericht. Het inspecteren van een woning gaat op basis van een vragenlijst waarin alle elementen naar voren komen en worden besproken. Zo weet ook de opdrachtgever wat er is geïnspecteerd, transparant en helder. Dit zorgt uiteraard wel voor een behoorlijke rapportage maar daarin komt de digitale wereld ons dan ook in tegemoet.

Een rapportage moet eerlijk, maar bovenal reëel zijn.

Het team van WE GEBOUWADVISEURS staat voor u klaar! WE helpt en begeleidt in de aan- en verkoop van uw woning! Bij ons houd het niet op bij de levering van een rapportage. Wees dus niet bang om ons te contacteren met aanvullende vragen.

WE GEBOUWADVISEURS is een bedrijf met gespecialiseerde en getalenteerde mensen!
WE staat voor LEF en Ambitie! WE geeft inzicht!

Gerbrand A. Meijer

Bouwkundige en DIA

AANVRAAG- of CONTACTFORMULIER

Snel en eenvoudig contact met WE GEBOUWADVISEURS.
Laat uw bericht achter en wij nemen spoedig contact met u op.

Keurmerken en Certificeringen

WE GEBOUWADVISEURS | staat voor BETROUWBAARHEID en ZEKERHEID.
WONINGSTATUS® is een merknaam van WE GEBOUWADVISEURS.

Bouwtechnische keuringen

Het WONINGSTATUS® onderzoeksrapport van WE GEBOUWADVISEURS.

WE GEBOUWADVISEURS garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. WE GEBOUWADVISEURS verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden.

MEELOOP KEURING
(excl. rapportage)
 

195 ,-
 • Afspraak binnen 3 werkdagen
 • Vaste lage prijs! Wij werken niet op basis van inhoud of oppervlakte. U ontvangt van ons dus géén toeslag!
 • Al onze onderzoeken zijn inclusief een thermografie- en vochtonderzoek
 • * Betaling op locatie (contant)

BOUWKUNDIGE KEURING 
(incl. NHG)

295 ,-
 • Afspraak binnen 3 werkdagen
 • Rapportage, inclusief kostenraming (NHG), verbetering(en), adviezen en onderhoudslogboek
 • Al onze onderzoeken zijn inclusief een thermografie- en vochtonderzoek
 • Volgens NTA 8060 en NEN 2767 Conditiemeting
 • Al onze bouwkundige rapportages zijn NHG-erkend en al onze diensten zijn verzekerd bij K/AP®.
 • Vaste lage prijs! Wij werken niet op basis van inhoud en/of oppervlakte. U ontvangt van ons dus géén toeslag!

BOUWKUNDIGE KEURING 
(incl. specialistisch onderzoek)

395 ,-
 • Afspraak binnen 3 werkdagen
 • Bouwtechnisch onderzoek, in combinatie met een specialistisch (vloer)onderzoek naar keuze.
 • Al onze onderzoeken zijn inclusief een thermografie- en vochtonderzoek
 • Volgens NTA 8060 en NEN 2767 Conditiemeting
 • Al onze bouwkundige rapportages zijn NHG-erkend en al onze diensten zijn verzekerd bij K/AP®.
 • Vaste lage prijs! Wij werken niet op basis van inhoud en/of oppervlakte. U ontvangt van ons dus géén toeslag!

WONING OPLEVERING 
(nieuwbouw)

235 ,-
 • Vooroplevering (nieuwbouw)
 • Eindoplevering (nieuwbouw)
 • Vaste lage prijs! Wij werken niet op basis van inhoud of oppervlakte. U ontvangt van ons dus géén toeslag!Backup

Specialistische onderzoeken

De specialistische onderzoeken van WE GEBOUWADVISEURS

WE GEBOUWADVISEURS is onderanderen gespecialiseerd in onderzoek naar ZWAM, Betonrot (Kwaaitaal, Manta en Nehobo), alsmede asbestinventarisaties, Asbest Analyse QuickScan, Chroom-6 en Energielabeling voor woningen.

Van ons ontvangt u een onafhankelijk advies, rapportage en garantiecertificaat.

BETONROT ONDERZOEK
(Kwaaitaal en Manta)

195 ,-
 • Afspraak binnen 3 werkdagen
 • Onderzoek volgens de voorschriften van het SBRCUR (ISSO)
 • • Toeslag geldt bij een vochtige en/of natte kruipruimte.

VLOERONDERZOEK
(Zwam)

195 ,-
 • Afspraak binnen 3 werkdagen
 • Standaard onderzoek d.m.v. een kruipruimte onderzoek
 • Geen (vloer)luik aanwezig? Onderzoek d.m.v. Endoscopie en Boroscopie!

ASBEST ONDERZOEKEN

v.a. 145 ,- 
 • Afspraak binnen 3 werkdagen
 • * Asbest Analyse SCAN (uitslag monstername binnen 24 uur)
 • * Toeslag geldt bij meer dan (2) monster(s)
 • Asbestinventarisatie rapport v.a. € 345,-

OVERIGE ONDERZOEKEN

v.a. 185 ,-
 • Afspraak binnen 3 werkdagen
 • (Contra)Expertise
 • Mediation bij geschillen
 • Vochtmetingen, koudebruggen, lekdetectie (incl. Thermografie)
 • Scheurmeter(s)
 • Nul-meting (aardbevingschade)

LOOD IN DINKWATER?

Sinds 1960 mogen er geen loden waterleidingen meer toegepast worden in Nederland.
Hieruit kunnen looddeeltjes vrijkomen in het drinkwater. Dit kan o.a. effect hebben op het IQ van kinderen en leiden tot hoge bloeddruk of nierziekten bij volwassenen. Er wordt echter nog steeds lood in drinkwater aangetroffen.

Wij kunnen uitsluitsel geven over het loodgehalte in drinkwater door middel van analyse.
WE GEBOUWADVISEURS geeft inzicht en geeft duidelijkheid.

Snel een aanvraag indienen?
Vul de aanvraagformulier LOOD IN DRINKWATER in
en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

WAT IS ASBEST?

Asbest is een verzamelnaam voor een groep natuurlijk voorkomende mineralen die zijn gekristalliseerd tot een zeer fijne vezelachtige structuur.

WAAROM IS ASBEST SCHADELIJK?

Sommige asbestvezels zijn heel klein en daarom kunnen ze bij inademing tot diep in de longen doordringen. Hoe langer de vezels in de longen verblijven hoe meer schade ze aanrichten.

Verwijderen

U mag zelf een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest verwijderen. Dit mag alleen als dit kan zonder dat u het materiaal beschadigt en er geen  asbestvezels vrij kunnen komen. De regels hiervoor staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

U dient altijd een sloopmelding te doen bij uw Gemeente als u asbest gaat verwijderen. Uw Gemeente kan u verder vertellen welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen en waar u het materiaal kwijt kunt. Of wanneer u asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Neem daarvoor altijd contact op met een Asbest Inventarisatiebureau.

Regelgeving

Voor asbestverwijdering gelden strenge regels. Het is vaak gevaarlijker asbest op de verkeerde manier te verwijderen dan om het te laten zitten. De Gemeente kan u als eigenaar van asbesthoudend materiaal dwingen om maatregelen te nemen. Dat kan als in uw huis losgebonden asbest zit dat onvoldoende is afgeschermd.

Hecht- en niet hechtgebonden

Hechtgebonden asbest hoeft u meestal niet te laten verwijderen. De asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal. Is het asbest in goede staat en wordt het niet bewerkt? Dan levert het geen  gevaar op.

Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. Daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter. Is het materiaal goed afgeschermd, dan zijn er geen  maatregelen nodig.

Asbestos

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. De naam asbest komt van het Griekse woord ‘asbestos’ dat onverwoestbaar of overgankelijk betekent.

Serpentijn

Deze groep heeft één belangrijke vertegenwoordiger: chrysotiel, ook wel het witte asbest genoemd. De type asbest komt veruit het meest voor. Ongeveer 85% van alle asbesthoudende toepassingen bevatten wit asbest.

Amfibool

Deze groep bestaat uit: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), tremoliet (grijs asbest), actinoliet (groen asbest) anthofyliet (geel asbest). Bruin asbest (10%) en blauw asbest (5%) worden in deze groep het vaakst aangetroffen in asbesttoepassingen.

Hoe te herkennen

Serpentijnen hebben gekrulde vezels, de vezels van amfibolen hebben de vorm van staafjes en zijn gevaarlijker.

WAT IS CHROOM-6?

Chroom-6 is een (zwaar) metaal. Vanaf 2014 is chroom-6 in het nieuws geweest doordat werknemers er te veel mee in contact zijn geweest bij onder andere het schuren aan treinen en defensiemateriaal. Chroom-6 kan kanker veroorzaken als je het inademt of inslikt. Ook kan chroom-6 bij inademen of contact met de huid voor een allergische reactie zorgen. Chroom-6 heeft eigenschappen die goed van pas komen in bepaalde producten zoals verf en hout, omdat het roest en rotten tegengaat. Het kan er ook tijdens het maken van bepaalde producten als vervuiling in terechtkomen, bijvoorbeeld in cement of leer.

WAAROM IS CHROOM-6 SCHADELIJK?

Het lang en vaak inademen en inslikken van chroom-6 kan schadelijk zijn voor de gezondheid en kanker veroorzaken, zoals longkanker. Ook kan het inademen van chroom-6 en contact met chroom-6 via de huid leiden tot allergische reacties. Tekenen van een allergische reactie zijn: huidirritatie, roodheid, jeuk en kleine bultjes. De hoeveelheid chroom-6 als vervuiling in producten is meestal zo laag dat je er geen allergische reactie van krijgt. Tenzij je een chroom allergie hebt. Dan kun je heel gevoelig zijn voor contact met chroom-6 en veel eerder last hebben van een allergische reactie.

Chroom-6 in verf(lagen)

Chroom-6 voorkomt roest en zit daarom soms in verflagen. Tegenwoordig zit chroom-6 niet meer in verf die aan consumenten wordt verkocht. Dat is sinds de jaren negentig verboden. Bij het bewerken van oude verflagen kun je nog wel steeds in aanraking komen met chroom-6. Bijvoorbeeld als je geverfde materialen met chroom-6 in de verflaag schuurt, slijpt of zaagt. Je kunt niet aan een verflaag zien of die chroom-6 bevat of niet.

Wat zegt de wet?

Producenten mogen chroom-6 niet meer doelbewust aan consumentenproducten toevoegen.
In de wet (REACH Verordening (1907/2006/EG)) staan grenzen voor de hoeveelheid chroom-6 die als vervuiling in producten als cement, leer en tatoeage-inkt mag voorkomen.
Chroom-6 mag in Nederland niet meer worden gebruikt als middel voor het verduurzamen van hout.
In verduurzaamd hout afkomstig van buiten Nederland kan wel chroom-6 zitten. Of dit het geval is kun je zien aan het etiket of door het na te vragen bij de leverancier.

Het is in Nederland verboden om verduurzaamd of geverfd hout te verbranden in je kachel, open haard, vuurkorf en buiten in je tuin of op het erf. Bij het verbranden van dit hout kan chroom-6 vrijkomen.

Chroom-6 in andere producten?

Chroom-6 zit soms ook in verduurzaamd hout. Schuttingen, paaltjes of speeltoestellen kunnen bijvoorbeeld van verduurzaamd hout gemaakt zijn. Verduurzaamd hout is behandeld (geïmpregneerd) met stoffen, zodat het minder snel gaat rotten. Chroom-6 maakt(e) deel uit van middelen om hout te impregneren . Chroom-6 kan vrijkomen als je dit hout schuurt, zaagt of verbrandt.

Chroom-6 kan in kleine hoeveelheden als vervuiling voorkomen in producten, zoals cement, leer en tatoeage-inkt. In cement kan chroom-6 in kleine hoeveelheden voorkomen, omdat het in de grondstoffen zit waaruit cement is gemaakt. In echt leer (niet in kunstleer) kan chroom-6 in kleine hoeveelheden zitten. Buiten de Europese Unie kan chroom-6 kan zijn gebruikt bij het maken van leer door het bewerken van dierenhuiden. Als je allergisch bent voor chroom, kan chroom-6 bij gebruik van cement of leer een allergische reactie veroorzaken na contact met de huid. Ook kan chroom-6 voorkomen in de kleurstof van tatoeage-inkt. Dit kan ook leiden tot een allergische reactie.

Verder worden in andere producten, zoals cosmetica , speelgoed en bepaalde metalen, ook wel eens hele kleine hoeveelheden chroom-6 gevonden. Maar deze hoeveelheden zijn zo laag, dat ze over het algemeen niet tot gezondheidsklachten, als allergische reacties, leiden.

ADRES

Molenlaan 6a
9244EA te Beetsterzwaag

CONTACT

info@gebouwadviseurs.com
085 0604440
WhatsApp (voor al uw vragen)
085 0606303

CALAMITEIT

calamiteit@gebouwadviseurs.com

© Copyright 2015-2021 WE Inspections | Bouwtechnisch advies- en onderzoeksbureau B.V.

Develop your own web page with Mobirise